Klient indywidualny

  • Obsługa klienta w procesie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę
  • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
  • Optymalizacja rozwiązań, projektowych jak i wykonawczych,
  • Koordynacja firm w procesie budowlanym,
  • Nadzór nad firmami uczestniczącymi w procesie w budowlanym
  • Uzyskiwanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
  • Odbiory mieszkań oraz budynków.