Oferta dla firm

Naszym założeniem jest realizacja inwestycji budowlanych w sposób godny lidera rynku, z poszanowaniem naturalnego środowiska i zasad etyki, dbałością o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowników, które osiągniemy dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania.

 • obsługa klienta w procesie uzyskiwania kredytowania inwestycji
 • przygotowanie materiałów przetargowych
 • prowadzenie negocjacji w zakresie udzielonego pełnomocnictwa
 • obsługa klienta w procesie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę
 • pełnobranżowy nadzór inspektorski oraz kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie wymaganym Prawem Budowlanym
 • sporządzanie oraz weryfikacja przedmiarów robót budowlanych, kosztorysów oraz rozliczeń powykonawczych
 • optymalizacja rozwiązań projektowych
 • optymalizacja rozwiązań wykonawczych
 • odbiory budynków i budowli od wykonawców
 • obsługa klienta w procesie oddania obiektów budowlanych do użytkowania
 • uzyskiwanie dla klienta decyzji pozwolenia na użytkowanie
 • przeglądy okresowe budynków i budowli
 • ekspertyzy budowlane