Przygotowanie inwestycji

W imieniu klienta przygotowujemy materiały przetargowe tak by wybrać najbardziej korzystny dla klienta wariant realizacji inwestycji, uzyskujemy decyzję pozwolenia na budowę oraz prowadzimy negocjacje w imieniu klienta z wykonawcami.