Realizacja inwestycji

Zakres naszych usług obejmuje całościowy nadzór nad inwestycją oraz koordynację wszystkich firm biorących udział w procesie budowlanym od architektów przez wykonawców aż po procedurę odbiorową z udziałem inspektorów poszczególnych branż.